Δ. Πεντέλης: Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση γ...

Να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 κατάφερε ο δήμος Πεντέλης με αποτέλεσμα να χ...

Στο Παρίσι για την ετήσια διάσκεψη αστικής αναζωογόνησης ο Γ.Καμί...

Σημαντική παρέμβαση για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αθήνας για νέες επενδύσεις καθώς και τις στρ...

Σκορδάς: Στους δήμους οι διαγωνισμοί για την «Αστική Αναζωογόνηση...

Εκχωρείται στους επιμέρους φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ κλπ.) η διενέργεια των διαγωνισμών για έργα του ...