Ασκήσεις ετοιμότητας σε νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας...

Ασκήσεις ετοιμότητας εκκένωσης θα πραγματοποιηθούν σε Νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγον...