Μητρώο Στελεχών Δημοσίου: Ποιοι περιορισμοί μπαίνουν στους ιδιώτε...

Περιορισμοί στην ανάληψη καθηκόντων επιτελικών θέσεων της Δημόσιας Διοίκησης από υποψήφιους που προέ...

Ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι με καριέρα στον ιδιωτικό τομέα!...

Εφτασε η στιγμή ν’ ανοίξει και στη χώρα μας η συζήτηση για τις «περιστρεφόμενες θύρες»: συνοπτ...

Μητρώο Στελεχών: Υποχρεώσεις & ασυμβίβαστα για τους υποψηφίο...

Περιορισμοί στην ανάληψη καθηκόντων επιτελικών θέσεων της Δημόσιας Διοίκησης από υποψήφιους που προέ...