Ασφαλιστικό συμβόλαιο για το προσωπικό της ΕΡΤ...

Η διοίκηση της ΕΡΤ εκκίνησε τις διαδικασίες για την υπογραφή ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου υγείας...

Ασφαλιστικό συμβόλαιο για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ...

Διαδικασίες για την υπογραφή ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου υγείας για τους εργαζομένους της ξεκίν...