ΕΦΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας το 2018 για όλους τους ασφ...

Ο ΕΦΚΑ μέσω εγκυκλίου γνωστοποιεί την απόφαση 287025/2018 για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έ...

Ελέγξτε αν έχετε ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα...

Το ΙΚΑ δίνει, πλέον, τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του να ελέγχουν αλλά και να ενημερώνονται μέσ...

Δυνατότητα εκτύπωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ – ...

Δυνατότητα εκτύπωσης του ενημερωτικού εντύπου ασφαλιστικής ικανότητας δίνει στους ασφαλισμένους ο ΟΓ...

ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφα...

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται στο εξής η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του...