Ασφάλιση αυτοκινήτου: Όσα δεν γνωρίζουμε και όσα δεν μας λένε&#82...

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ν. Κορινθίας μας ενημερώνει: Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ...

INTERAMERICAN: 275.000 περιστατικά Οδικής Βοήθειας κατά το 2013...

Πληθωρική ήταν κατά το 2013 η δραστηριότητα της INTERAMERICAN στην οδική βοήθεια. Η εταιρεία παρέσχε...

Βελτιώσεις στα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου από την INTERAME...

Την ηγετική στρατηγική της στον κλάδο αυτοκινήτου ενισχύει η INTERAMERICAN, με μια σειρά κινήσεων πο...