Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ο Αρχαιολο...

Στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO εισέρχεται ο Αρχαιολογ...

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς Unesco: Ισχυρή υποψηφιότητα ο αρχα...

Μεγάλες πιθανότητες υπάρχουν ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων να ενταχθεί στον Κατάλογο των Μνημεί...