Αιγάλεω: Αρχαιολογικός περίπατος στην Ιερά Οδό...

Πρόγραμμα ξεναγήσεων με άξονα την αρχαιολογική σημασία των ανασκαφών για τη κατασκευή των σταθμών με...

Αρχαιολογικός περίπατος στην Ιερά Οδό από τον Δήμο Αιγάλεω...

Ο Δήμος Αιγάλεω και η Γ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων συνεργάζονται και δημιουργούν ...