Υπ.Πολιτισμού: Προσλήψεις 2.338 ατόμων για αρχαιολογικές εργασίες...

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την πρόσληψη έως 2.338 ατόμων για αρχαιολογικές εργασίες στα ορυχεί...

Προσλήψεις 9 ατόμων σε αρχαιολογικές εργασίες στη Λέσβο...

Την πρόσληψη 9 ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο...

Προσλήψεις 5 ατόμων σε αρχαιολογικές εργασίες στο Βόλο...

Την πρόσληψη 5 ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο...

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στη Λιβαδειά...

Την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού...