Σύντομα η ένταξη του αρχαιολ. χώρου των Φιλίππων στα μνημεία της ...

Δύο χώροι των αρχαίων Φιλίππων υποβάλλονται για ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unes...

Ο φάκελος του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο της ...

Στα γραφεία της UNESCO στο Παρίσι βρίσκεται από χθες βράδυ ο φάκελος της επίσημης ελληνικής υποψηφιό...