Άρση του ασυμβίβαστου των δημάρχων-δικηγόρων ζητά από τον υπουργό...

Την άρση ή μερική άρση του ασυμβίβαστου της δικηγορικής ιδιότητας δημάρχων ζητά από τον υπουργό Δικα...

«Danke, Γιούρι»

Επιστολή ευχαριστίας απέστειλαν στο «Γιούρι» Στυλιανίδη, εκ μέρους της Επιτροπής των Δημάρχων για το...