Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Κώστα Ζουράρι (ΦΕΚ)...

Με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που δημοσίευτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ...

Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ατ...

Με απόφαση της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μεταβιβάστηκε  στον Αντιπεριφερε...