Το Αγροτικής Ανάπτυξης απελευθερώνει 180 εκατομμύρια ευρώ για αρδ...

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτι...

Σύγχρονο δίκτυο άρδευσης αξίας 690.000 ευρώ αποκτά η Βασιλική Τρι...

Ένα σύγχρονο δίκτυο υπογείων αγωγών άρδευσης θα αποκτήσει σύντομα η Βασιλική του δήμου Καλαμπάκας με...

Π. Κρήτης: Mεγάλα αρδευτικά έργα με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη...

Συνάντηση για τις υποδομές και τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα του Αγροτικού τομέα στην Κρήτη είχε σ...