Δημόσιος υπάλληλος απουσίαζε επί έξι χρόνια από τη δουλειά του χω...

Πρόστιμο 27.000 ευρώ επιβλήθηκε σ’ έναν ισπανό δημόσιο υπάλληλο ο οποίος είχε να εμφανιστεί στ...