Άμεση απόσυρση του άρθρου 31 που περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδι...

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 31 του νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενσωμάτωση στο Ελληνικό...

Αίτημα για την άμεση απόσυρση του άρθρου 13 του πολυνομοσχεδίου κ...

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 13 του πολυνομοσχεδίου «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονο...