ΑΔΑΕ: Δεν υπάρχει διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών...

Δεν υπάρχει διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, ήταν η κοινή διαπίστωση στην Επιτροπή Θεσμών ...