Δ. Δοξάτου: Ξεκίνησε η αποπληρωμή χρεών έως 100 δόσεις...

Σύμφωνα με τον νόμο 4483/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων ...

Δήμος Έδεσσας: Αποπληρωμή χρέους και αποδέσμευση ΑΦΜ...

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου Έδεσσας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, είναι τα χ...