Δημόσιο: Έρχονται διορισμοί & μονιμοποιήσεις χωρίς απολυτήρι...

Τη δυνατότητα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ΥΕ και πολιτών που δεν έχουν απολυτήριο δημοτικ...

Πήραν απολυτήριο δημοτικού στα… 92 τους...

Ποιος είπε ότι η δίψα για μάθηση έχει ηλικία; Ότι η αναζήτηση της γνώσης έχει ημερομηνία λήξης; Θαυμ...