Κινδυνεύει οικισμός στο Λεωνίδιο από την αποκόλληση τεράστιου βρά...

Σε κίνδυνο έχει τεθεί τμήμα του οικισμού του Λεωνιδίου Κυνουρίας από αποκόλληση τεράστιου βράχου με ...