Κινητοποιήσεις από το Συνδικάτο ΟΤΑ Αχαΐας και την Επιτροπή των 5...

Το Συνδικάτο εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Αχαΐας και η Επιτροπή Αγώνα στα 5μηνα κλιμακώνουv τον αγώνα τους ...

Πρόσληψη 2 ατόμων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου...

Την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποφάσισε η...

Ανακλήθηκε η άδεια χώρου για το φεστιβάλ της Χρυσής Αυγής στην Κα...

Ανακάλεσε την άδεια που είχε δοθεί στην νεολαία της Χρυσής Αυγής, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρω...