Αποκεντρωμένη Αιγαίου: Υπηρεσία μιας Στάσης Αλλοδαπών σε Σάμο, Λέ...

Μέσα στους επόμενους μήνες θα λειτουργήσει η Υπηρεσία μιας Στάσης για Αλλοδαπούς στη Σάμο, ενώ μέχρι...

ΑΔΑ Αιγαίου: Πρόσληψη 6 διμηνιτών για τις ανάγκες στο Ηραίο Σάμου...

Στην επικύρωση της Απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σάμου, για την πρόσληψη προσωπικού για χρονικό ...

Αποκεντρωμένη Αιγαίου: Πρόσκληση για μετάταξη 14 υπαλλήλων...

Τις υπηρεσιακές της ανάγκες, για την έδρα της στον Πειραιά, προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Δι...