Κολλέγιο Βακαλό: 10 υποτροφίες για απόφοιτους Λυκείου-Πανεπιστημί...

Υποτροφίες αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία θα προσφέρει το Κολλέγιο Βακαλό Art & Design με αφορμή την...