ΕΟΦ: Ανακαλείται διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν (απόφαση)...

Ο ΕΟΦ προχωρά στην ανάκληση των παρτίδων 2420240403 και 2120303403 (ημερομηνίες λήξης 24-07-2018 και...

ΕΟΦ: Ανακαλούνται άμεσα παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος «ATA...

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του προχωρά στην ανάκληση των παρτίδων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για ...