Καμμένος: Ζητά να αντιμετωπιστεί ως απλός πολίτης από τη Δικαιοσύ...

Να μην υπαχθεί στην προστασία του άρθρου 86 του Συντάγματος αλλά να αντιμετωπιστεί ως απλός πολίτης,...