Πληρώνονται κανονικά οι απεργοί διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ...

Πλήρες αδιέξοδο στο ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ, όπου συνεχίζεται η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων για 13η ε...

Χάνεται το εξάμηνο σε ΕΚΠΑ και ΕΜΠ

Δεν γίνονται μαθήματα ούτε αυτή τηνε εβδομάδα στο Εθνικό Καπποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο ...