«Εμείς έχουμε συνηθίσει να μας χτυπούν, αυτοί δεν έχουν συνηθίσει...

«Αναρίθμητοι χαρακτηρισμοί αβάσιμα υπονοούμενα και συκοφαντίες συνθέτουν ένα εμετικό σκηνικό που χαρ...