Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων (εγκύκλιος)...

Εγκύκλιο για προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής φαρκάκων προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια στο εσωτε...

ΠΕ Λάρισας: Απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων σε Ρωσική Ομοσπονδία...

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους αγρότες της περιοχής ότ...