Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για μεταγραφή φοιτητών – Πο...

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ε...

Αντιστοιχίες τμημάτων για μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΦΕΚ)...

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τη διαδικασία ...