Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ολιστικού σχεδιασμού για τη Δυτ...

Σε τροχιά δημοπράτησης εισέρχεται η μελέτη για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων της Δυτικ...