ΕΣΠΑ: Επιχορηγήσεις για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελ...

Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση ...