Προσλήψεις 22 ατόμων στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 22 ατόμων...

Εσπευσμένη εισαγωγή του ηθοποιού Γ. Βασιλείου σε αντικαρκινικό νο...

Σε ένα θάλαμο του δημόσιου νοσοκομείου Μεταξά, μαζί με άλλους δύο ασθενείς, με τη γυναίκα της ζωής τ...