Υπ. Υγείας: Οδηγίες για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβ...

Εγκύκλιο με οδηγίες για την αντιμετώπισης της εποχικής γρίπης και τον εμβολιασμό, εξέδωσε το υπουργε...

Οδηγίες για την αντιμετώπιση της Εποχικής Γρίπης και τον αντιγριπ...

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. Γ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.81918/26-10-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ο αποτελεσματικ...