«Πού είναι η σήμανση ότι γίνονται έργα;»...

Ταλαιπωρία στην μετακίνηση των κατοίκων και των οδηγών έχουν επιφέρει έργα που πραγματοποιούνται στο...