Ανακήρυξη της Αθήνας μεταξύ των 35 πιο ανθεκτικών πόλεων στον κόσ...

Πριν από έξι μήνες η Αθήνα επιλέχθηκε μεταξύ 330 υποψηφιοτήτων στις 35 πιο ανθεκτικές πόλεις του Δικ...

Αθήνα και Θεσσαλονίκη δυο από τις πιο «ανθεκτικές» πόλεις του κόσ...

Την επιλογή των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας ανάμεσα στις 35 πόλεις που αντιστέκονται στην αστ...