Πρόσληψη 5 ατόμων στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Δ. Αγκισ...

Ο Δήμος Αγκιστρίου ενέκρινε την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισ...