Ποιες οι ανώτατες τιμές για προϊόντα στα κυλικεία των πλοίων...

Στα κυλικεία που λειτουργούν σε εξειδικευμένους χώρους ισχύουν καθορισμένες ανώτατες τιμές σε ορισμέ...

Οι ανώτατες τιμές καφέ, νερού και τοστ σε κυλικεία πλοίων & ...

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος το υπουργείο ανάπτυξης και τουρισμού έχει καθορίσει με εγκύκλιό του ...