Δημόσιο: Ανοιχτές για προσλήψεις περισσότερες από 100 θέσεις εργα...

Περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας, είναι ανοιχτές για προσλήψεις σε μια σειρά από δημοσίους φορεί...

81 «ανοιχτές» θέσεις στη ΔΕΗ -Προκηρύξεις...

81 θέσεις είναι «ανοιχτές» αυτή την περίοδο και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου στη ΔΕΗ. Δεί...