Υπ. Παιδείας: Ορίστηκαν τα μέλη Ανεξάρτητης Επιτροπής για ιδιωτικ...

Από το υπουργείο Παιδείας ορίστηκαν τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής, σύμφωνα με το Νόμο 4472/2017,...