ΓΓΔΕ: Ποια θεωρούνται ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτ...

Διευκρινήσεις περί «ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας», δίνει με εγκύκλιο τ...