Προσλήψεις 21 εργατών στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε προσλήψεις ανειδίκευτων εργατών σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Συγκεκριμένα: Ο ΑΗ...

Άνθρωπος VS ρομπότ: Η τεχνολογική πρόοδος απειλεί το 56,47% των θ...

Περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, και συγκεκριμένα το 54% κατά ...