Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου: Έρχονται σημαντικές επ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεσμεύεται να υποστηρίξει πλήρως την υλοποίηση της στρατηγικής ...