Εκδήλωση για το πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Αν. Πελοπό...

Ενημερωτική εκδήλωση-διαβούλευση με θέμα, «Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανα...

Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Leader Ανατολική...

Εξαιρετικά μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το τοπικό πρόγραμμα LEADER Άξονας 4 του Προγρ...