Υπουργείο Υγείας: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανατιμολόγησης των φα...

Ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του τελικού Δελτίου Τιμών από το υπουργείο Υγείας, έτσι όπως διαμορφώ...

Oλοκληρώθηκε η ανατιμολόγηση των φαρμάκων...

Η ανατιμολόγηση των φαρμάκων ολοκληρώθηκε με επιτυχία η οποία αποτυπώνεται στο Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμ...