ΥΠΟΜΕΔΙ: Οι νέοι κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεω...

Τους νέους κανόνες για την ανάθεση  και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, κοινο...