Αναστέλλονται πλειστηριασμοί και κατασχέσεις μέχρι το τέλος Ιουλί...

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και Οικονομικών με απόφαση του, αναστέλλει από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλί...

Αναστέλλουν την επίσχεση στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές κλινικές...

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) αποφάσισε να αναστείλει την επίσχεση στον ΕΟΠΥΥ με την ελπίδα, ...