Δ.Λέσβου: Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που έγιναν στ...

Η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, κα ...

Αντιδήμαρχος Λέσβου: Αρνούμαι να στείλω στο ΥΠ.ΕΣ. τα στοιχεία τω...

Την άρνηση της να αποστειλει στο ΥΠ.ΕΣ στοιχεία του προσωπικου «που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ μας καθώς ε...