ΕΕΔΕ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα κατάρτισης ανέ...

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησ...