Ανάρτηση αποτελεσμάτων υποψηφίων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (ονομασ...

Στην ανάρτηση του πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων γ...

Ποιοι επιχορηγούμενοι φορείς υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στη...

Μέχρι 31 Οκτωβρίου πρέπει να αναρτήσουν στη Διαύγεια όλες τις πράξεις στις οποίες προχώρησαν εντός τ...