ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας: Ημερίδα για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών...

Eνημερωτική ημερίδα πραγματοποίησαν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., σε συνε...