Προσλήψεις 435 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα μουσικά σχολεία (πίν...

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 20...

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (πί...

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλα...

Φίλης: Απάντηση για το σύστημα κατάταξης και πρόσληψης αναπληρωτώ...

O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης έδωσε γραπτή απάντηση στην ερώτηση την οπο...

Πώς καθορίζεται η μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικ...

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, απέστειλε το...

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας (ονομαστι...

Τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ60.50, ΠΕ06.50, ΠΕ11, ΠΕ16.01.50) σε Σχολ...